Avskaffa upphovsrätten. På riktigt.

LOGGA IN
 Nick:
 Lösen:
 


GÅ MED NU >> 

(placeholder)

 

Tidplan till valet

Fas 1: Signaturer

1 januari till 4 februari samlar vi in tvåtusen signaturer till Valmyndigheten.

Fas 2: Registrera

5 till 28 februari bråkar vi med Valmyndigheten för att få dem att acceptera vår registrering.

Fas 3: Kandidater

1 mars till 15 april skakar vi fram våra riksdagskandidater för valkretsarna i ett forum här på piratpartiet.se.

Fas 4: Valsedlar

15 till 24 april gör vi klart valsedlarna och beställer dem. De levereras 45 dagar före valet, dvs 9 augusti.

Fas 5: Valorganisation

Under maj, juni, juli och augusti bygger vi upp en organisation med aktiva i alla kommuner med fler än 50 000 invånare.

Fas 6: Valet

Den 9 till 17 september är slutspurten. Målet är att vi, till skillnad från andra uppstartpartier, ska ha folk vid varenda vallokal där vi är aktiva. De delar ut Piratpartiets valsedlar, som finns och är tryckta. Vi behöver närvaro när det gäller.

Vill du bli riksdagskandidat?

Piratpartiet söker människor i hela landet som vill stå på valsedlarna i valet 2006. På riktigt. Vi måste lämna in våra kandidater till Valmyndigheten ganska snart, så det är brådis.

I ett senare skede, i april, så avgör vi vilka av dem som är intresserade nu som hamnar på de tryckta valsedlarna.

 

Ge oss dina favoritargument!

Alla har sina egna argument till varför upphovsrätt, patent etc är en dålig idé. Varför inte lämna dina och dela med dig till både pirater och andra?

 

Nyöppnat, ursäkta röran...

Ok, det blev alldeles för mycket uppmärksamhet alldeles för snabbt hit. :-) Piratpartiet.se öppnade kl 20:30 den 1 januari, och hade fått sjuttiofemtusen träffar sex timmar senare.

...och över en miljon träffar under den första hela öppna dagen, 2 januari.

Det ÄR lite provisoriskt här fortfarande. Eller, för att ta ett bättre ord, nyöppnat.

 

Vad gör Rick just nu?

Kodar på funktionerna som validerar signaturer.

Förlåt att jag inte har tid att svara på alla, det är inte för att vara oartig. Det senaste dygnet har varit omtumlande...

 

(placeholder)

Partiprogram

Immaterialrätt a.k.a. lagstiftade monopol

All immaterialrätt avskaffas: upphovsrätt, patenträtt, varumärkesskydd, mönsterskydd. Upphovsrätten avskaffas dessutom som första riksdagsbeslut efter regeringsbildningen (inga utredningar, inga förhalningar).

Alla immaterialrättsrelaterade ekonomiska omfördelningar (t.ex. kassettersättning) avskaffas.

 

Internationella avtal

Det finns ett par internationella avtal som handlar om upphovsrätt. Bernekonventionen lämnar vi; vi deklarerar i FN att vi inte längre accepterar WIPO som en auktoritet, och WTO struntar vi i (USA kommer fett att gå bananer, men det struntar vi också i). Eventuella EU-ramar ignorerar vi också (kan Frankrike, så kan vi. Finland agerade f.ö. föredömligt där med första vändan EUCD).

 

Begränsningar i avtalsrätt, mm

Avtal som förbjuder, begränsar eller bestraffar informationsspridning (annat än personuppgift och uppgift om rikets säkerhet) blir utan verkan, och får dessutom inte förekomma öht i konsumentprodukter. Med "information" menas allt som kan representeras i digital form. Det blir kriminellt att med tekniska medel försöka hindra informationsspridning (annat än som tidigare).

 

Integritet och privatliv

Posthemligheten upphöjs till generell kommunikationshemlighet; idag är den teknikspecifik (begränsad till post). Kommunikationsbärare (t.ex. ISPer och telekomadministratörer) får inte använda data om envars kommunikation till något annat än att tekniskt underhålla kommunikationen. Privatliv definieras i grundlagen och får inte kränkas eller bevakas av myndighet. Personuppgifter ägs av personen de handlar om, och han/hon har exklusiv rätt att bestämma hur de får användas, inklusive rätten att ändra sig utan förvarning eller process. Denna rätt kan inte avtalas bort.

Datalagringsdirektivet ska inte implementeras.

 

Thomas Bodström

Thomas Bodström får en alldeles egen avdelning i partiprogrammet. Eftersom han visat sig såpass farlig för personlig integritet så är det en del av Piratpartiets program att han inte ska få något nytt allmänt uppdrag, annat än att sälja korv utanför riksdagshuset. Det senare motiverar vi med att på den platsen kan han åtminstone inte göra någon skada.

 

Ingen fördelningspolitik

Vi tar aktivt inte ställning i fördelningspolitiska frågor, dvs. alla frågor som handlar om fördelning av resurser. Dessa kan upplevas som vänster-höger-frågor. Vi är varken gröna, blå eller röda; vi flyger Jolly Roger och ingen annan flagg.

 

Vill du ändra på något?

Kom med i forumen! När valet närmar sig kommer vi att hålla en omröstning om vilka punkter som är viktigast för oss.