Avskaffa upphovsrätten. På riktigt.

Fas 1: Samla signaturer till valmyndigheten

Vi behöver 1500 signaturer före siste februari för att gå till riksdagsval 2006. För att ha lite marginal, så samlar vi in 2000 före fredag den 4 februari, så att vi har tid att fixa det administrativa med valmyndigheten (som nästan garanterat inte gillar oss, heller).

Stötta Piratpartiets registrering här! Du kommer att frågas om namn, personnummer, bostadsort och mailadress (för att kunna verifiera din signatur).

JUST NU: 1523 AV 2000 SIGNATURER (VARAV 1523 ÄNNU OBEKRÄFTADE). 33 DAGAR TILL MÅLET.

LOGGA IN
 Nick:
 Lösen:
 


GÅ MED NU >> 

(placeholder)

 

Tidplan till valet

Fas 1: Signaturer

1 januari till 4 februari samlar vi in tvåtusen signaturer till Valmyndigheten.

Fas 2: Registrera

5 till 28 februari bråkar vi med Valmyndigheten för att få dem att acceptera vår registrering.

Fas 3: Kandidater

1 mars till 15 april skakar vi fram våra riksdagskandidater för valkretsarna i ett forum här på piratpartiet.se.

Fas 4: Valsedlar

15 till 24 april gör vi klart valsedlarna och beställer dem. De levereras 45 dagar före valet, dvs 9 augusti.

Fas 5: Valorganisation

Under maj, juni, juli och augusti bygger vi upp en organisation med aktiva i alla kommuner med fler än 50 000 invånare.

Fas 6: Valet

Den 9 till 17 september är slutspurten. Målet är att vi, till skillnad från andra uppstartpartier, ska ha folk vid varenda vallokal där vi är aktiva. De delar ut Piratpartiets valsedlar, som finns och är tryckta. Vi behöver närvaro när det gäller.

 

Vill du bli riksdagskandidat?

Piratpartiet söker människor i hela landet som vill stå på valsedlarna i valet 2006. På riktigt. Vi måste lämna in våra kandidater till Valmyndigheten ganska snart, så det är brådis.

I ett senare skede, i april, så avgör vi vilka av dem som är intresserade nu som hamnar på de tryckta valsedlarna.

 

Ge oss dina favoritargument!

Alla har sina egna argument till varför upphovsrätt, patent etc är en dålig idé. Varför inte lämna dina och dela med dig till både pirater och andra?

 

Nyöppnat, ursäkta röran...

Ok, det blev alldeles för mycket uppmärksamhet alldeles för snabbt hit. :-) Piratpartiet.se öppnade kl 20:30 den 1 januari, och hade fått sjuttiofemtusen träffar sex timmar senare.

...och över en miljon träffar under den första hela öppna dagen, 2 januari.

Det ÄR lite provisoriskt här fortfarande. Eller, för att ta ett bättre ord, nyöppnat.

 

Vad gör Rick just nu?

Kodar på funktionerna som validerar signaturer.

Förlåt att jag inte har tid att svara på alla, det är inte för att vara oartig. Det senaste dygnet har varit omtumlande...

 

(placeholder)

 

Vad är detta om?

Piratpartiet siktar på att ta en vågmästarroll efter valet 2006. Det finns mellan 800 000 och 1 100 000 aktiva fildelare i Sverige, och de är alla trötta på att kallas kriminella. Vi behöver ha 225 000 av dessa med oss för att komma förbi fyraprocentspärren och hamna i vågmästarroll. Den rollen tänker vi sedan använda till att avskaffa upphovsrätten.

Att få en fjärdedel av en brottsligförklarad och förbannad folkmassa med sig är långt ifrån ouppnåeligt. Det är det vi ska åstadkomma de närmaste nio månaderna.

 

Är ni på allvar?

You had better believe it. This is the real thing.

 

Vad står Piratpartiet för?

Piratpartiet står för avskaffande av immaterialrätten (upphovsrätt, patent, varumärken och mönsterskydd) med bifogade effekter (som kassettersättning), och dessutom kraftigt stärkt integritetsskydd för individen (bl.a. att datalagringsdirektivet inte ska implementeras, en upphöjning av brevhemligheten till generell kommunikationshemlighet, och en grundlagsskyddad rätt till privatliv). Vi tar inte ställning i några andra frågor, särskilt inte fördelningspolitiska frågor. (Poängen med detta är att du ska kunna rösta på Piratpartiet utan att förändra vänster-högerläget i svensk politik.)

Dessutom står vi för att Thomas Bodström inte ska få nåt nytt allmänt uppdrag, efter hans eskapader med datalagringsdirektivet. Möjligtvis kan han få uppdraget att sälja korv utanför riksdagshuset. Under vinterhalvåret.

 

Vilka är Piratpartiet?

Det festliga är att röda brukar anklaga oss för att vara blå, och blå brukar anklaga oss för att vara röda. :-) I själva verket spänner vi över hela den traditionella vänster-höger-skalan; alla har sina egna argument för att avskaffa immaterialrätten. De röda resonerar i stil med att kultur är en allmänning, de blå i stil med att immaterialrätter är marknadsskadande monopol. Andra struntar i vänster-högerskalan helt och hållet och vill bara sätta stopp för dem som hindrar teknikens och samhällets utveckling för egen kortsiktig vinnings skull.